Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Η ΟΛΜΕ ζητά την απόσυρση του νέου σχεδίου για τη σχολική Ιστορία

Η θέση της ΟΛΜΕ για το μάθημα της Ιστορίας και το σχέδιο αναλυτικών προγραμμάτων του ΙΕΠ (κείμενο 18ου Συνεδρίου): 
• καταργείται η Ιστορία ως διακριτό επιστημονικό αντικείμενο και μετατρέπεται σε διαθεματικό αντικείμενο χωρίς συγκεκριμένη ύλη και διδακτική μεθοδολογία, 
• περιορίζεται η ιστορική γνώση στο όνομα της καταπολέμησης της «αποστήθισης» και ακυρώνεται η δυνατότητα απόκτησης γενικής ιστορικής Παιδείας.