Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Ψηφίσματα για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ των Ανεξάρτητων Ενωτικών Κινήσεων


1.      Να τοποθετηθεί μόνιμο προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε σχολική μονάδα είτε από διοικητικούς υπαλλήλους είτε από εκπαιδευτικούς, που αδυνατούν για λόγους υγείας να ασκήσουν διδακτικό έργο ή που επιθυμούν να ασκούν διοικητικά καθήκοντα.
2.      Να γίνει μείωση διδακτικού ωραρίου Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ώστε να μπορούν να ασκούν καλύτερα το διοικητικό τους έργο και να μειωθεί το βάρος, που επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί.
3.      Κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα στις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες. Καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού συνολικών απουσιών, που μπορεί να κάνει ο μαθητής στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
4.      Να αποσπώνται οι σύζυγοι εκπαιδευτικών λόγω συνυπηρέτησης, όπως συμβαίνει με τους δικαστικούς και τους στρατιωτικούς.
5.      Να μπορούν να αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και σε σχολεία άλλων τύπων.
6.      Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας χωρίς εξαγορά.
7.      Άμεση και πλήρης νομική υποστήριξη από την Ο.Λ.Μ.Ε. στους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και στις κατά τόπους Ε.Λ.Μ.Ε.
8.      Να δοθεί η αρμοδιότητα στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να απαλλάσσουν τους αδυνατούντες εκπαιδευτικούς, με αίτησή τους, από το διδακτικό τους έργο και να τους αναθέτουν διοικητικό έργο, προφυλάσσοντας έτσι και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.